Založení Československého červeného kříže bylo potvrzeno 6.února 1919 prezidentem republiky T. G. Masarykem, který do funkce první předsedkyně jmenoval svoji dceru Dr. Alici G. Masarykovou. Ta až do druhé světové války stála v čele této společnosti. Rozdělením republiky v roce 1993 vznikla samostatná společnost Českého červeného kříže, která byla dne 26.3.1996 uznána Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě.
Chcete finančně podpořit činnost Českého červeného kříže, stačí jen kliknout.

Nebo
- zašlete příspěvek na účet veřejné sbírky ČČK č. 333999/2700
- zašlete příspěvek prostřednictvím Sejf. Více na www.sejf.cz.
- odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK 30, DMS CCK 60 nebo DMS CCK 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Český červený kříž obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
- můžete přispívat také pravidelně každý měsíc. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV CCK 30, DMS TRV CCK 60 nebo DMS TRV CCK 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc až do odvolání Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Odvolat trvalou podporu lze bezplatně zasláním SMS ve tvaru STOP CCK na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz.
- nakupte ve svých oblíbených e-shopech přes Givt.cz.

Bližší informace o Fondu humanity ČČK a aktuálních výzvách naleznete na webových stránkách ČČK.

V případě, kdy ČČK shromažďuje veřejnou sbírkou finance na konkrétní účel, můžete příspěvek odlišit variabilním symbolem, který pro tento účel v takovém případě uvedeme na těchto stránkách.


Probíhající sbírky:
».pomoc obětem války v Sýrii: v.s.1501
».pomoc obětem války na Ukrajině: v.s.1502
».pomoc uprchlíkům v iráckém Kurdistánu: v.s.1503
».zemětřesení v Nepálu: v.s.1504
».pomoc po zemětřesení v Itálii: v.s.1602
».Vánoční koleda pro Dětskou léčebnu Bukovany: v.s.1603
».hurikán Irma: v.s. 1702
termín: 21.září 2018 od 14,00 hod.

místo konání: Litoměřice, Tylova 16, 3. patro (budova sídla Oblastního spolku ČČK Litoměřice)

cena: 480,- Kč
logo OS.jpg
pis.jpg
mmmm.jpg

Zrušení registrace OS ČČK Hradec Králové

ČESKÝ ČE RVE NÝ KŘÍ Ž
Úřad ČČK
169 00 Praha 6, Rozdělovská 63
www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu @CCK_Tweetuje tel. 251 104 111

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 27.II.2016
ZRUŠENÍ REGISTRACE OS ČČK HRADEC KRÁLOVÉ

Výkonná rada Českého červeného kříže (ČČK) dnes rozhodla o zrušení registrace Oblastního spolku ČČK Hradec Králové k 29.2.2016, a to pro hrubé porušování Stanov ČČK, vnitřních předpisů ČČK a poškození dobrého jména ČČK na veřejnosti. OS ČČK Hradec Králové tak následně vstoupí do likvidace, nezanikne-li již v rámci probíhajícího insolvenčního řízení.
Zrušením registrace pozbyl OS ČČK právo užívat znak červeného kříže i práva vyvíjet jakékoli programové činnosti ČČK; jeho orgány jsou oprávněny právně jednat jen v rámci povinností z insolvenčního řízení a – v případě vstupu do likvidace – jen s cílem vypořádání závazků a pohledávek.
OS ČČK Hradec Králové poškodil v loňském roce několik desítek seniorů, od nichž vybral zálohy na rekondiční pobyty, které neuskutečnil, a zálohy klientům nevrátil, ačkoli mu bylo uloženo tak učinit nejpozději do 1.2.2016.
Společnost ČČK – hlavní spolek bude sledovat insolvenční řízení a, ačkoli sama nebyla pořadatelem předmětných pobytů, bude se v závislosti na jeho výsledku snažit seniorům alespoň částečně zmírnit negativní dopady jednání OS ČČK Hradec Králové.
Všem klientům se za jednání našeho pobočného spolku, které je tak hrubě poškodilo, znova upřímně omlouváme.
Základní činnost Červeného červeného kříže bude i nadále na území okresu Hradec Králové zabezpečována, a to prostřednictvím sousedních OS ČČK.

Doc. Dr. Marek Jukl Dr. Josef Konečný
prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK
01.03.2016 07:52:38
info
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one