Založení Československého červeného kříže bylo potvrzeno 6.února 1919 prezidentem republiky T. G. Masarykem, který do funkce první předsedkyně jmenoval svoji dceru Dr. Alici G. Masarykovou. Ta až do druhé světové války stála v čele této společnosti. Rozdělením republiky v roce 1993 vznikla samostatná společnost Českého červeného kříže, která byla dne 26.3.1996 uznána Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě.
Chcete finančně podpořit činnost Českého červeného kříže, stačí jen kliknout.

Nebo
- zašlete příspěvek na účet veřejné sbírky ČČK č. 333999/2700
- zašlete příspěvek prostřednictvím Sejf. Více na www.sejf.cz.
- odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK 30, DMS CCK 60 nebo DMS CCK 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Český červený kříž obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
- můžete přispívat také pravidelně každý měsíc. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV CCK 30, DMS TRV CCK 60 nebo DMS TRV CCK 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc až do odvolání Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Odvolat trvalou podporu lze bezplatně zasláním SMS ve tvaru STOP CCK na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz.
- nakupte ve svých oblíbených e-shopech přes Givt.cz.

Bližší informace o Fondu humanity ČČK a aktuálních výzvách naleznete na webových stránkách ČČK.

V případě, kdy ČČK shromažďuje veřejnou sbírkou finance na konkrétní účel, můžete příspěvek odlišit variabilním symbolem, který pro tento účel v takovém případě uvedeme na těchto stránkách.


Probíhající sbírky:
».pomoc obětem války v Sýrii: v.s.1501
».pomoc obětem války na Ukrajině: v.s.1502
».pomoc uprchlíkům v iráckém Kurdistánu: v.s.1503
».zemětřesení v Nepálu: v.s.1504
».pomoc po zemětřesení v Itálii: v.s.1602
».Vánoční koleda pro Dětskou léčebnu Bukovany: v.s.1603
».hurikán Irma: v.s. 1702
termín: 21.září 2018 od 14,00 hod.

místo konání: Litoměřice, Tylova 16, 3. patro (budova sídla Oblastního spolku ČČK Litoměřice)

cena: 480,- Kč
logo OS.jpg
pis.jpg
mmmm.jpg

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum Litoměřice
Centrum sekundární na terciární prevence drogových závislostí

Kontakt:
vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Stibalová
Adresa: Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 737 182 , 728 262 683 , terénní program 606 229 979
e-mail: info@kclitomerice.cz
facebook: Kontaktní centrum Litoměřice
pondělí až pátek 7,00 - 16,00 hod.

Během celé provozní doby probíhá výměnný program a telefonické poradenství.
Vždy do 10.00 hod. přijímá KC objednané klienty.
Od 10.00 hod. je otevřená kontaktní místnost a přicházejí klienti bez objednání.


Základními cíli Kontaktního centra Litoměřice je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumění možným dopadům jejich rizikového chování, ale především všechny jejich vnitřní i vnější možnosti, k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl. Cíl zařízení je zaměřen stejnou měrou na uživatele nelegálních drog i na společnost a jde v něm o snížení rizik spojených s užíváním drog.

Cílová skupina:

- Osoby experimentující s návykovými látkami
- Lidé závislí na návykových látkách
- Uživatelé drog s motivací k léčbě
- Abstinující uživatelé drog
- Rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů drog

Poskytované služby:

Služby, které jsou v kontaktním centru poskytovány, jsou rozděleny do pěti různých oblastí. Jedná se o služby v oblasti:

• Zdravotní
- výměnný program
- základní zdravotní servis
- testování na infekční nemoci
- toxikologické vyšetření
- potravinový a vitamínový servis

• Sociální podpory
- sociální servis
- poradenství
- telefonické, písemné a elektronické poradenství
- informační servis
- kontaktní místnost

• Hygieny
- možnost základní hygieny (WC, sprcha, praní prádla)

• Psychoterapeutické pomoci
- krizová intervence
- krizová intervence po telefonu a internetu
- motivační program
- individuální poradenství/terapie
- následná péče
- program pro abstinující matky
- poradenství pro osoby blízké klientům

• Primární prevence
- besedy
- přednášky
- exkurze
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one